+48 600 812 817 | +48 61 817 41 48

Wzory dokumentów do pobrania

Poniżej zamieszczamy ogólne wzory umów, jakie podpisujemy z naszymi klientami. Ponieważ wiemy, że każdy klient ma własne wymagania, dlatego ostateczny kształt umowy uzgadniany jest indywidualnie.

Regulamin Biura

UMOWA o prowadzenie ewidencji ryczałtowej

UMOWA o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

UMOWA o świadczenie usług księgowych

Wzór pełnomocnictwa ogólnego